منوی اصلی
موضوعات وبلاگ
وصیت شهدا
وصیت شهدا
لينک دوستان
نويسندگان
درباره

بسم الله الرحمن الرحیم
ملتی که در خط اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و مخالف با استکبار و پول پرستی و تحجر گرایی و مقدس نمایی است ، باید همه افرادش بسیجی باشند و فنون نظامی و دفاعی لازم را بدانند ، چرا که در هنگامه خطر ملتی سربلند و جاوید است که اکثریت آنان آمادگی لازم رزمی را داشته باشند .
(امام خمینی رحمه الله علیه)
جستجو
مطالب پيشين
آرشيو مطالب
لوگوی دوستان
ابزار و قالب وبلاگ
کاربردی

دریافت کدهای جاوا برای وبلاگ شما
Instagram
ابر برچسب ها
Slide 1 Slide 2

 Colt Detective Special

کالیبر : 32 S&W Long, .38 S&W, .38 Special

طول سلاح : 171 میلیمتر

طول لوله : 51 میلیمتر – 2 اینچ

وزن بدون مهمات : 595 گرم

ظرفیت توپی : 6 تیر
برچسب ها : سلاحهای کمری

 Arcus 94

کالیبر : 19 × 9 میلیمتر لوگر ، پارابلوم

طول سلاح : 203 میلیمتر

ارتفاع سلاح : 129 میلیمتر

عرض سلاح : 35 میلیمتر

طول لوله : 118 میلیمتر

وزن سلاح بدون مهمات : 970 گرم

ظرفیت خشاب : 13 تیر

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

 Colt All American 2000

کالیبر : 19 × 9 میلیمتر پارابلوم ، لوگر

طول سلاح : 197 میلیمتر

طول لوله : 114 میلیمتر

وزن سلاح بدون مهمات : 822 گرم

ظرفیت خشاب : 15 تیر

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

  Zamorana

کالیبر : 19 × 9 میلیمتر پارابلوم ، لوگر

طول سلاح : 188 میلیمتر

طول لوله : 102 میلیمتر

وزن سلاح بدون مهمات : 755 گرم

ظرفیت خشاب : 15 تیر

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

 Bersa Thunder-380

کالیبر : 9x17mm (.380ACP), 7.65x17SR (.32ACP)

طول سلاح : 168 میلیمتر

طول لوله : 90 میلیمتر

وزن سلاح بدون مهمات : 560 گرم

ظرفیت خشاب : 9 میلیمتری 7 تیر – 7.65 میلیمتری 9 تیر

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

 Bersa Thunder 45 Ultra-Compact

کالیبر : 45 ACP

طول سلاح : 173 میلیمتر

طول لوله : 92 میلیمتر

وزن سلاح بدون مهمات : 780 گرم

ظرفیت خشاب : 7 تیر

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

 Bersa Thunder 9 / 40 Ultra-Compact

کالیبر : 9x19mm Luger, .40S&W

طول سلاح : 165 میلیمتر

طول لوله : 83 میلیمتر

وزن سلاح بدون مهمات : 765 گرم

ظرفیت خشاب : 9 میلیمتری 13 تیر و 40/0 اینچی 10 تیر

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

Bersa Thunder 9 / 40 

کالیبر : 9x19 mm Luger, .40S&W

طول سلاح : 192 میلیمتر

طول لوله : 110 میلیمتر

وزن سلاح بدون مهمات : 870 گرم

ظرفیت خشاب : ۹ میلیمتری ۱۷ تیر - ۴۰/۰ اینچی ۱۳ تیر

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

  Ballester-Molina

کالیبر : .45 АСР

طول سلاح : 216 میلیمتر

طول لوله : 127 میلیمتر

وزن سلاح بدون مهمات : 1075 گرم

ظرفیت خشاب : 7 تیر

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

Mateba Model 6 Unica 

Mateba Model 6 Unica

کالیبر : .357 Magnum, .44 Magnum, .454 Casull

طول سلاح : 199 (3"), 225 (4"), 250 (5"), 275 (6"), 326 (8") mm

طول لوله : 76 (3"), 102 (4"), 127 (5"), 152 (6"), 205 (8") mm

وزن سلاح بدون مهمات : 1350 گرم

ظرفیت خشاب : 8 تیر

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

Mateba MTR-8 

کالیبر : .357 Magnum / .38 Special

طول سلاح : 265 میلیمتر

طول لوله : 76 میلیمتر

وزن سلاح بدون مهمات : 1230 گرم

ظرفیت خشاب : 8 تیر

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

 Bernardelli P-018

کالیبر : 9x19mm Parabellum, 7.65mm Parabellum

طول سلاح : 213 میلیمتر

عرض سلاح : 32 میلیمتر

طول لوله : 122 میلیمتر

وزن سلاح بدون مهمات : 998 گرم

ظرفیت خشاب : 16 تیر

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

Benelli B76 / B77 / B80 / B82

کالیبر :  9x19mm Luger (B76), .32 ACP (B77), 7.65x21mm Luger (B80), 9x18mm Ultra (B82)

طول سلاح  : 205 میلیمتر

طول لوله : 108 میلیمتر

وزن سلاح بدون مهمات : 970 گرم

ظرفیت خشاب :  8 تیر

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

 Beretta 84 Cheetah

کالیبر :  9x17mm Browning Short (.380 ACP)

طول سلاح  : 172 میلیمتر

ارتفاع سلاح : 122 میلیمتر

عرض سلاح : 35 میلیمتر

طول لوله : 97 میلیمتر

وزن سلاح بدون مهمات : 660 گرم

ظرفیت خشاب :  13 تیر

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

 Beretta M1934 / Model 1934

کالیبر :  9mm Corto / 9×17mm Browning Short (.380 ACP)

طول سلاح  : 150 میلیمتر

ارتفاع سلاح : 123 میلیمتر

طول لوله : 88 میلیمتر

وزن سلاح بدون مهمات : 625 گرم

ظرفیت خشاب :  7 تیر

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

 Armi Chiappa "Rhino"

کالیبر : 357 مگنوم

طول سلاح : 164 میلیمتر

طول لوله : 51 میلیمتر

وزن بدون مهمات : 720 گرم

ظرفیت توپی : 6 فشنگی

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

 Beretta Px4 Storm SD

کالیبر :  45. ACP

طول سلاح  : 210 میلیمتر

ارتفاع سلاح : 140 میلیمتر

عرض سلاح : 36 میلیمتر

طول لوله : 115 میلیمتر

وزن سلاح بدون مهمات : 810 گرم

ظرفیت خشاب :  9 تیر

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

Beretta M1935 / Model 1935

کالیبر :  17 × 7.65 میلیمتر  (.32 ACP)

طول سلاح  : 146 میلیمتر

ارتفاع سلاح : 123 میلیمتر

طول لوله : 88 میلیمتر

وزن سلاح بدون مهمات : 620 گرم

ظرفیت خشاب :  8 تیر

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

Beretta 93R

Beretta 93R

Beretta 93R

کالیبر : 9 × 19 لوگر

طول سلاح : 240 میلیمتر

طول لوله : 156 میلیمتر

وزن سلاح بدون مهمات : 1170 گرم

ظرفیت خشاب : 20 فشنگ

نواخت تیر : 1100 تیر در دقیقه

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

 Beretta Px4 Storm Subcompact (Px4SC)

کالیبر :  9×19mm Parabellum, .40 S&W

طول سلاح  : 158 میلیمتر

ارتفاع سلاح : 122 میلیمتر

عرض سلاح : 36 میلیمتر

طول لوله : 76 میلیمتر

وزن سلاح بدون مهمات : 715 گرم

ظرفیت خشاب :  کالیبر 9 پارابلوم 13 فشنگ

کالیبر 40 اسمیت وسون 10فشنگ

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

 Beretta Px4 Storm

کالیبر :  9×19mm Parabellum, .40 S&W

طول سلاح  : 192 میلیمتر

ارتفاع سلاح : 140 میلیمتر

عرض سلاح : 36 میلیمتر

طول لوله : 102 میلیمتر

وزن سلاح بدون مهمات : 785 گرم

ظرفیت خشاب :  کالیبر 9 پارابلوم 17 فشنگ

کالیبر ۴۰ اسمیت وسون ۱۴ فشنگ

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

 Beretta 8000 Mini Cougar

کالیبر :  9x19mm Luger, .40 S&W, .45 ACP

طول سلاح  : 180 میلیمتر

ارتفاع سلاح : 115 میلیمتر

عرض سلاح : 38 میلیمتر

طول لوله : 92 میلیمتر

وزن سلاح بدون مهمات : 785 گرم

ظرفیت خشاب :  کالیبر 9 م م 10 فشنگ

کالیبر 40 s&w   8 فشنگ

 کالیبر 45 acp   6تیر

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

 Beretta 8000 Cougar

کالیبر :  9x19mm Luger, 9x21mm IMI, .40 S&W, .45 ACP

طول سلاح  : 180 میلیمتر

ارتفاع سلاح : 140 میلیمتر

عرض سلاح : 38 میلیمتر

طول لوله : 92 میلیمتر

وزن سلاح بدون مهمات : 920 گرم

ظرفیت خشاب :  کالیبر 9 م م 13 و15فشنگ

کالیبر 357 و 45 s&w 11 فشنگ

 کالیبر 45 acp 8 تیر

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

 Beretta 9000

کالیبر :  9x19mm Luger, 9x21mm IMI, .40 S&W

طول سلاح  : 168 میلیمتر

ارتفاع سلاح : 122 میلیمتر

عرض سلاح : 31 میلیمتر

طول لوله : 88 میلیمتر

ظرفیت خشاب :  12 (9mm), 10 (.40) rounds

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

Beretta M1931 / Model 1931

کالیبر :17 × 7.65  میلیمتر (.32 ACP)

طول سلاح  : 146 میلیمتر

ارتفاع سلاح : 123 میلیمتر

طول لوله : 88 میلیمتر

وزن سلاح بدون مهمات : 620 گرم

ظرفیت خشاب : 8  فشنگ

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

 Colt Lowman Mk.III

کالیبر :  357 Magnum

طول لوله :  51 (2"), 102 (4"), 153 (6"), 203 (8") mm

ظرفیت توپی : 6 فشنگ

 Military Training     آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

 Colt Trooper Mk V

کالیبر :  357 Magnum

طول سلاح :  244 (4"), 295 (6"), 346 (8") mm

طول لوله :  102 (4"), 153 (6"), 203 (8") mm

وزن سلاح بدون مهمات : 1330 (4"), 1500 (6"), 1670 (8") gramms

ظرفیت توپی : 6 فشنگ

 Military Training     آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

 Colt King Cobra

کالیبر :  .38 Special, .357 Magnum

طول سلاح :  193 (2"), 205 (2.5"), 244 (4"), 295 (6"), 346 (8") mm

طول لوله : 51 (2"), 63.5 (2.5"), 102 (4"), 153 (6"), 203 (8") mm

وزن سلاح بدون مهمات : 1160 (2"), 1200 (2.5"), 1330 (4"), 1500 (6"), 1670 (8") gramms

ظرفیت توپی : 6 فشنگ

 Military Training     آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

Colt Anaconda

Colt Anaconda family - 4", 6" and 8" barrels

کالیبر :  44 Special, .44 Magnum, .45 Colt

طول سلاح :  244 (4"), 295 (6"), 346 (8") mm

طول لوله : 102 (4"), 152 (6"), 203 (8") mm

وزن سلاح بدون مهمات : 1330 (4"), 1500 (6"), 1670 (8") grams

ظرفیت توپی : 6 فشنگ

 Military Training     آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

  9mm police revolver

کالیبر : 9 میلیمتر

طول سلاح : 186 میلیمتر

ظرفیت توپی : 6 فشنگ

 Military Training     آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

CZ 75 Automatic 

کالیبر : 9 × 19 لوگر ، پارابلوم

طول سلاح : 206 میلیمتر

ارتفاع سلاح : 138 میلیمتر

عرض سلاح : 33 میلیمتر

طول لوله : 120 میلیمتر

وزن سلاح بدون مهمات : 1000 گرم

ظرفیت خشاب : 16 فشنگ

نواخت تیر : 1000 تیر در دقیقه

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

 KBP R-92

کالیبر : 9 × 18 میلیمتر ماکاروف

طول سلاح : 157 میلیمتر

طول لوله : 63 میلیمتر

وزن بدون مهمات : 520 گرم

ظرفیت توپی : 5 فشنگی

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

aulomatic silent pistol - APB, Index 6P13

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

BERETTA 92 fs

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

The PSS silent self-loading pistol

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

Roth Steyr Model 1907 Pistol

 

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

WASP KNIFE

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

Fabrique Nationale (FN) Five-seveN

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

BOBERG – XR9

 

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

SIG SAUER  P-225

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

 NRS - 2

 Стреляющий нож

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

PSM

small self-loading pistol

آموزش نظامی  military training
برچسب ها : سلاحهای کمری

آموزش نظامی  military training
برچسب ها : سلاحهای کمری

GSH-18

GSh-18 Gryazev-Shipunov self-loading pistol

آموزش نظامی MILITARY TRAINING
برچسب ها : سلاحهای کمری

 OTs-21 Malysh
Self-Loading Small-Size Pistol


آموزش نظامی  Military Training
برچسب ها : سلاحهای کمری

Heckler - Koch Mk.23 - Germany/USA

کالیبر : .45 ACP
کشورهای سازنده : آلمان  / آمریکا 
طول سلاح : 245 mm
ارتفاع : 150 mm
قطر سلاح : 38,8 mm
وزن سلاح : 1100 g
ظرفیت خشاب: 12 rounds
برچسب ها : سلاحهای کمری

Daewoo DP-51 / K5 pistol

 Republic of  South Korea

کشور سازنده کره جنوبی
کالیبر 9x19 Luger / Parabellum, also .40SW in DH-40 
وزن خالی 800 g
طول سلاح 190 mm
طول لوله 105 mm
ظرفیت خشاب 13 rounds
برچسب ها : سلاحهای کمری

Browning BDA 380
 
كاليبر : 9x17mm (.380ACP) or 7.65x17mm (.32ACP)
وزن خالي : 640 g
طول سلاح : 173 mm
ظرفيت خشاب : 12 (9mm) or 13 (7.65mm) rounds
 برچسب ها : سلاحهای کمری

Taurus PT945
  PT 909, PT 911 PT 940 PT 945
سيستم Double Action semiautomatic
كاليبر 9x19 Luger / Parabellum .40 S&W .45 ACP
وزن خالي 817 g 820 g 855 g
طول سلاح 184 mm 178 mm 190 mm
طول لوله 102 mm 92 mm 108 mm
ظرفيت خشاب 15 or 17 rounds 10 or 12 rounds 8 roundsبرچسب ها : سلاحهای کمری

Walther PPK
 
كشور سازنده : آلمان
كاليبر : .22LR or 6.35mm auto (.25 ACP) or 7.65x17mm Auto or 9x17mm (.380 ACP) 
طول سلاح :  173mm PP, 154 mm PPK
وزن :  682g PP, 568g PPK
طول لوله : 99mm PP, 84mm PPK
ظرفيت خشاب : 8 (PP), 7 (PPK) roundsبرچسب ها : سلاحهای کمری

Obregon pistol - Mexico

کشور سازنده mexico
کالیبر  .45 ACP
وزن 1020 g
طول 210 mm
طول لوله 124 mm
ظرفیت خشاب 7 rounds
برچسب ها : سلاحهای کمری

Korovin TK pistol - USSR / Russia

کالیبر 6.35x16SR Browning / .25ACP
وزن با خشاب خالی 423 g
طول طپانچه 127 mm
طول لوله 68 mm
ظرفیت خشاب 8 rounds

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

Tariq 7.65mm Pistol, made in Iraq. Possibly captured during - Desert Storm

Tariq 9mm Pistol, made in Iraq. Possibly captured during - Desert Storm

Tariq Gold Plated 9mm Pistol, made in Iraq. Presented to the President of Egypt
برچسب ها : سلاحهای کمری

CZ 100

 

آموزش نظامی   military training
برچسب ها : سلاحهای کمری

Ruger GP-100 revolver 

آموزش نظامی   military training
برچسب ها : سلاحهای کمری

Manurhin MR-73

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

Stechkin  APS

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

TOKAREV TT-33

 

آموزش نظامی
برچسب ها : سلاحهای کمری

قدرتمندترین سلاح کمری نیمه خودکار حال حاضر

DESERT  EAGLE

 

آموزش نظامی   military training
برچسب ها : سلاحهای کمری

BROWNING  FN

 

آموزش نظامی   military training
برچسب ها : سلاحهای کمری

طپانچه اعلام خبر   Signal Pistol

 

آموزش نظامی   military training
برچسب ها : سلاحهای کمری

رولور کالیبر  38    REVOLVER cal 0.38

Smith & Wesson

 

آموزش نظامی   military training
برچسب ها : سلاحهای کمری

ماکاروف  MAKAROV

آموزش نظامی   military trainingوِزُر  سی زد 50    VZOR  CZ-50

 CZ Vz.50 / Cz-50 & Vz.70 / Cz-70

آموزش نظامی   military training
برچسب ها : سلاحهای کمری

 LLAMA - Micromax 380

آموزش نظامی   military training
برچسب ها : سلاحهای کمری

کلت زُعاف    zoaf pistol

  

آموزش نظامی   military training
برچسب ها : سلاحهای کمری

تپانچه زیر آبی      H & K  P11

 

آموزش نظامی   military training
برچسب ها : سلاحهای کمری

کلت کالیبر 45     M1911

 

آموزش نظامی   military training
برچسب ها : سلاحهای کمری